Home / ซีรี่ย์-Series / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 1-70

ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 1-70

Tumhari-Paakhi-P

เรื่องย่อ:Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร) สัญญาแห่งความรัก เรื่องราวของมัคคุเทศน์สาวชื่อ ปาคี หญิงสาวที่ถูกจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนตั้งแต่เด็ก และหวังว่าฝ่ายชายจะกลับมาหาเธออีกครั้ง สักวันหนึ่ง อันชูแมน ราโทร คือชายผู้นั้น แต่เขาได้ลืมเรื่องราวในอดีตไปทั้งหมด จนกระทั่งมาพบกับ ธันย่าและกำลังตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเธอ เมื่อเรื่องของ ปาคี ถูกเปิดเผย ทำให้เขาต้องรับเธอเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างไม่เต็มใจ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ติดตามได้ใน Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร) Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร)

]

ตอนที่ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร)[พากย์ไทย]
1ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 1
2ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 2
3ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 3
4ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 4
5ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 5
6ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 6
7ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 7
8ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 8
9ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 9
10ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 10
11ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 11
12ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 12
13ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 13
14ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 14
15ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 15
16ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 16
17ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 17
18ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 18
19ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 19
20ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 20
21ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 21
22ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 22
23ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 23
24ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 24
25ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 25
26ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 26
27ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 27
28ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 28
29ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 29
30ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 30
31ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 31
32ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 32
33ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 33
34ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 34
35ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 35
36ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 36
37ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 37
38ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 38
39ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 39
40ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 40
41ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 41
42ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 42
43ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 43
44ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 44
45ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 45
46ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 46
47ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 47
48ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 48
49ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 49
50ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 50
51ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 51
52ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 52
53ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 53
54ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 54
55ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 55
56ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 56
57ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 57
58ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 58
59ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 59
60ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 60
61ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 61
62ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 62
63ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 63
64ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 64
65ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 65
66ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 66
67ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 67
68ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 68
69ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 69
70ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 70
71(รออัพเดท)
72(รออัพเดท)
73(รออัพเดท)
74(รออัพเดท)
75(รออัพเดท)
76
77
78
79
80