Home / Slideshow / CHINESE DRAMA / The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 1-36 (จบ)

The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ตอนที่ 1-36 (จบ)

ซีรี่ย์จีน The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์

ซีรี่ย์จีน The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์

เรื่องย่อ ซีรี่ย์จีน The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ซีรี่ย์ดูฟรี ฟ่งหลิน องค์ชายใหญ่แห่งราชวงศ์ถังถูกเสด็จพ่อขับไล่ให้ไปประจำอยู่ชายแดน จนเวลาผ่านไปหลายปีฮ่องเต้มีรับสั่งให้ฟ่งหลินกลับมายังวังหลวง ทำให้เขาได้กลับมาพบกับฟ่งซุน รัชทายาทองค์ปัจจุบัน พร้อมกับเพื่อนสมัยเด็กอย่าง ตู้ซือหวี่ และ เหยียนเยี่ยเจิง ทั้งสี่กลับมาสนิทสนมกันเหมือนในอดีต แต่ฟ่งหลินก็ยังไม่เลิกล้มแผนการณ์แก้แค้นที่ต้องล้างด้วยเลือด เพื่อชิงบัลลังก์และความรักของตนเองกลับคืนมา

ตอนที่
1Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 1
2Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 2
3Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 3
4Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 4
5Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 5
6Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 6
7Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 7
8Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 8
9Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 9
10Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 10
11Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 11
12Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 12
13Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 13
14Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 14
15Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 15
16Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 16
17Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 17
18Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 18
19Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 19
20Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 20
21Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 21
22Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 22
23Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 23
24Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 24
25Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 25
26Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 26
27Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 27
28Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 28
29Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 29
30Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 30
31Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 31
32Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 32
33Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 33
34Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 34
35Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 35
36Thє World of Love พากย์ไทย:ตอนที่ 36
(จบ)

iSeries Online