Home / Slideshow / CHINESE DRAMA / ซีรี่ย์จีน หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress)(33 ตอนจบ)

ซีรี่ย์จีน หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress)(33 ตอนจบ)

The-Imperial-Doctoress

เรื่องย่อซีรี่ย์จีน The Imperial Doctress
The Imperial Doctress หรือชื่อไทยว่า หยุนเสียนหมอหญิงวังจักรพรรดิ์ เป็นเรื่องราวของหมอหญิงคนหนึ่ง ถานอวิ่นเสียน (หลิวซือซือ) ที่ต้องต่อสู้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังจากที่ครอบครัวโดนใส่ร้ายและโดนสั่งประหารทั้งหมดยกเว้นเธอกลับรอดชีวิตมาได้ ซึ่งในสมัยก่อนทางประวัติศาสตร์จีนแพทย์หญิงยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ สิทธิความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงยังไม่เท่ากัน

ตอนที่หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress)[พากย์ไทย]
1หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 1
2หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 2
3หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 3
4หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 4
5หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 5
6หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 6
7หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 7
8หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 8
9หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 9
10หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 10
11หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 11
12หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 12
13หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 13
14หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 14
15หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 15
16หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 16
17หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 17
18หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 18
19หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 19
20หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 20
21หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 21
22หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 22
23หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 23
24หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 24
25หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 25
26หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 26
27หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 27
28หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 28
29หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 29
30หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 30
31หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 31
32หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 32
33หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 33 (ตอนจบ)