อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 1-56 [จบ]

ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 1-56 [จบ]

Ramayan

Detail :RAMAYAN (รามเกียรติ์) เรื่องย่อ ณ กรุงอโยธยา มีกษัตริย์ผู้ดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์หนึ่ง มีนามว่า ทศรถ มหากษัตริย์ผู้นี้มีชายา 3 องค์ด้วยกัน อันมีนามว่า เกาศัลยา , ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามมิสามารถให้กำเนิดทายาทได้ จึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพรจากองค์เทพ และแล้วเทพอัคนีก็ประทานพรให้พวกนาง จนท้ายที่สุด พระนางเกาศัลยา ได้ให้กำเนิดโอรสนามว่า ราม พระนางไกยเกยี ให้กำเนิดโอรสนามว่า ภรต และส่วนพระนางสุมิตรา ให้กำเนิดโอรสฝาแฝด 2 พระองค์ มีนามว่า ลักษมณ์ และ ศัตรุฆณ์ RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ ทางช่อง JKN RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ จันทร์-พฤหัสฯ เวลา 20.00 – 21.00

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 1-56 [จบ][พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์อินเดีย Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 56 [ตอนจบ]

Share
Inline
Inline