อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 1-165

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 1-165

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา
ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara) เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ เวลา 19.50 -21.20 น. พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทางช่อง 8

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)
100 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 100
101 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 101
102 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 102
103 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 103
104 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 104
105 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 105
106 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 106
107 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 107
108 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 108
109 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 109
110 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 110
111 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 111
112 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 112
113 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 113
114 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 114
115 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 115
116 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 116
117 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 117
118 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 118
119 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 119
120 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 120
121 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 121
122 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 122
123 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 123
124 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 124
125 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 125
126 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 126
127 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 127
128 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 128
129 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 129
130 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 130
131 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 131
132 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 132
133 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 133
134 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 134
135 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 135
136 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 136
137 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 137
138 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 138
139 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 139
140 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 140
141 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 141
142 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 142
143 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 143
144 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 144
145 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 145
146 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 146
147 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 147
148 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 148
149 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 149
150 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 150
151 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 151
152 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 152
153 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 153
154 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 154
155 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 155
156 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 156
157 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 157
158 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 158
159 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 159
160 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 160
161 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 161
162 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 162
163 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 163
164 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 164
165 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 165


ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)
ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 1-100
ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 101-End