Home / Slideshow / CHINESE DRAMA / Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ ตอนที่ 1-22 (จบ)

Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ ตอนที่ 1-22 (จบ)

Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ

ซีรี่ย์จีน Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ

เรื่องย่อ ซีรี่ย์จีน Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ซีรี่ย์ดูฟรี หลินเฉิงเฟิง ตำรวจหญิง มาดามคนเก่งของทีมตำรวจฮ่องกงตามไล่ล่าจับคนร้ายจนเกิดการยิงปะทะกันอย่างรุนแรง ทำให้คุณพ่อของเธอได้รับลูกหลงจนเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา; หลิงเฉินเฟิงเสียใจมากแต่ฟ้ากลับมอบปาฏิหาริย์ให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปใน 3 วันก่อนเกิดเหตุ หลินเฉิงเฟิงจึงคิดหาวิธีแก้ไขอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ให้คนที่เธอรักต้องตาย เธอจะทำสำเร็จหรือไม่ ติดตามได้ใน Over Run Over ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ

ตอนที่
1ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 1
2ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 2
3ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 3
4ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 4
5ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 5
6ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 6
7ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 7
8ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 8
9ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 9
10ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 10
11ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 11
12ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 12
13ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 13
14ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 14
15ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 15
16ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 16
17ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 17
18ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 18
19ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 19
20ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 20
21ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 21
22ย้อนเวลาทีมล่าคดีลับ พากย์ไทย:ตอนที่ 22
(จบ)

iSeries Online