อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / มหาภารตะ (Mahabharat) Season1 พากย์ไทย: ตอนที่1-250 (จบ)

มหาภารตะ (Mahabharat) Season1 พากย์ไทย: ตอนที่1-250 (จบ)

Mahabharatz

เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัส ตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแล้ว ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ มหาภารตะ

ตอนที่ มหาภารตะ (Mahabharat) Season1[พากย์ไทย]: ตอนที่1-50
1 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 1
2 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 2
3 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 3
4 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 4
5 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 5
6 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 6
7 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 7
8 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 8
9 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 9
10 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 10
11 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 11
12 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 12
13 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 13
14 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 14
15 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 15
16 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 16
17 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 17
18 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 18
19 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 19
20 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 20
21 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 21
22 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 22
23 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 23
24 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 24
25 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 25
26 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 26
27 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 27
28 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 28
29 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 29
30 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 30
31 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 31
32 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 32
33 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 33
34 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 34
35 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 35
36 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 36
37 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 37
38 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 38
39 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 39
40 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 40
41 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 41
42 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 42
43 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 43
44 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 44
45 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 45
46 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 46
47 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 47
48 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 48
49 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 49
50 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 50
มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 51


มหาภารตะ (Mahabharat) Season1 พากย์ไทย: ตอนที่ 1-50
มหาภารตะ (Mahabharat) Season2 พากย์ไทย: ตอนที่ 51-100
มหาภารตะ (Mahabharat) Season3 พากย์ไทย: ตอนที่ 101-143 (จบ)
Share
Inline
Inline