Home / Slideshow / CHINESE DRAMA / หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย ตอนที่ 1-19

หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย ตอนที่ 1-19

หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร พากย์ไทย

หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย

เรื่องย่อ หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ซีรี่ย์ดูฟรี ตอนฟ่านเสียนอายุ15ปี; พ่อของเขาฟ่านเจี้ยนและสำนักตรวจสอบเฉินผิงผิงสั่งผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษมาอบรมฟ่านเสียนให้รู้จักยาพิษและเรียนรู้วิชาป้องกันตัวต่าง ๆ 4ปีต่อมา; ความสามารถฟ่านเสียนอยู่ระดับสูง หลังจากที่ฟ่านเสียนได้เปิดโปงคดีวางยาพิษสำเร็จแล้วนั้น เขาได้เดินทางเข้าเมืองหลวง โดยมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องทำ ฟ่านเสียนใช้ชีวิตที่สงบสุขอยู่ในเมืองหลวง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์ถูกล้อมฆ่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ฟ่านเสียนจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างในเมืองหลวง

ตอนที่
1 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 1 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
2 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 2 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
3 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 3 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
4 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 4 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
5 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 5 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
6 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 6 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
7 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 7 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
8 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 8 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
9 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 9 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
10 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 10 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
11 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 11 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
12 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 12 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
13 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 13 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
14 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 14 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
15 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 15 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
16 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 16 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
17 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 17 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
18 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 18 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
19 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 19 [พากย์ไทย] [ซับไทย]

iSeries Online