อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1-36

ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1-36

Hwa-Jung-Princess-of-Light-P

เรื่องย่อ :Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์) องค์หญิงจองมยอง พระราชธิดาของพระมเหสีอินมกกับพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งราชวงศ์โชซอน หลังจากที่พระเจ้าซอนโจสิ้นพระชนม์ องค์ชายควังแฮ (ชาซึงวอน) ซึ่งในขณะนั้นเป็นองค์รัชทายาทจะต้องขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อไป แต่เหล่าขุนนางบางส่วนกลับรวมกลุ่มหารือกันเกี่ยวกับการที่จะทำให้องค์ชายยองชาง ซึ่งเป็นสายเลือดโดยตรงของพระมเหสีอินมกได้ขึ้นครองราชย์แทน องค์หญิงจองมยอง ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น. อากอากาศทางช่อง 3 family

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์)
1 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1
2 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 2
3 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 3
4 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 4
5 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 5
6 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 6
7 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 7
8 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 8
9 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 9
10 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 10
11 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 11
12 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 12
13 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 13
14 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 14
15 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 15
16 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 16
17 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 17
18 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 18
19 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 19
20 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 20
21 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 21
22 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 22
23 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 23
24 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 24
25 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 25
26 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 26
27 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 27
28 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 28
29 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 29
30 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 30
31 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 31
32 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 32
33 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 33
34 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 34
35 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 35
36 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 36
37
38
39
40

Inline
Inline