Home / On Air / ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1-20

ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1-20

Hwa-Jung-Princess-of-Light-P

เรื่องย่อ :Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์) องค์หญิงจองมยอง พระราชธิดาของพระมเหสีอินมกกับพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งราชวงศ์โชซอน หลังจากที่พระเจ้าซอนโจสิ้นพระชนม์ องค์ชายควังแฮ (ชาซึงวอน) ซึ่งในขณะนั้นเป็นองค์รัชทายาทจะต้องขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อไป แต่เหล่าขุนนางบางส่วนกลับรวมกลุ่มหารือกันเกี่ยวกับการที่จะทำให้องค์ชายยองชาง ซึ่งเป็นสายเลือดโดยตรงของพระมเหสีอินมกได้ขึ้นครองราชย์แทน องค์หญิงจองมยอง ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น. อากอากาศทางช่อง 3 family

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์)
1 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 1
2 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 2
3 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 3
4 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 4
5 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 5
6 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 6
7 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 7
8 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 8
9 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 9
10 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 10
11 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 11
12 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 12
13 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 13
14 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 14
15 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 15
16 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 16
17 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 17
18 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 18
19 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 19
20 Hwa Jung Princess of Light (ฮวาจอง สงครามชิงบัลลังก์):ตอนที่ 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inline
Inline