Home / Slideshow / CHINESE DRAMA / F4 Meteor Garden 2018 (รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018) ตอนที่1-46

F4 Meteor Garden 2018 (รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018) ตอนที่1-46

F4 Meteor Garden 2018

F4 Meteor Garden 2018 (รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018)

เรื่องย่อ :F4 Meteor Garden 2018 (รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018) ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง3 เรื่องราวของสาว ซานไช่ สาวน้อยจากครอบครัวฐานะยากจนแต่จิตใจแข็งแกร่ง; บังเอิญได้เขาโรงเรียน ม.ปลายแสนไฮโซ แต่แล้วก็ตกเป็นเป้าให้แก๊งเด็กรวยหน้าหล่ออย่างหนุ่ม (F4) แกล้งด้วยวิธีการที่รุนแรง จนทำให้เสียน้ำตา พร้อมกับใช้อิทธิพลของตนในโรงเรียนทำให้ซานไช่ไม่มีที่ยื่นในสังคม แต่แล้วกลับกลายเป็นว่า “เต้าหมิงซื่อ” หนุ่มหน้าหล่อหัวใจแข็งด้าน หัวหน้าแก๊งที่หลงรักเธอเข้าเสียแล้ว และยังมีเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอ F4 Meteor Garden (รักใสใสหัวใจ 4 ดวง)

ตอนที่
1 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 1
2 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 2
3 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 3
4 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 4
5 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 5
6 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 6
7 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 7
8 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 8
9 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 9
10 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 10
11 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 11
12 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 12
13 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 13
14 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 14
15 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 15
16 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 16
17 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 17
18 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 18
19 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 19
20 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 20
21 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 21
22 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 22
23 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 23
24 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 24
25 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 25
26 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 26
27 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 27
28 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 28
29 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 29
30 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 30
31 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 31
32 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 32
33 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 33
34 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 34
35 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 35
36 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 36
37 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 37
38 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 38
39 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 39
40 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 40
41 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 41
42 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 42
43 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 43
44 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 44
45 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 45
46 รักใสใสหัวใจ 4 ดวง 2018:ตอนที่ 46

iSeries Online