Home / ซีรี่ย์-Series / On Air / ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 1-64 [จบ]

ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 1-64 [จบ]

Empress-Ki-VI

Detail :Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน) ซึงนังหญิงสาวผู้มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร มีชีวิตในวัยเด็กที่รันทด ต้องหนีการตามล่าเพื่อถูกนำไปขายให้กับแคว้นหยวน ซึงนังจึงได้ปลอมตัวเป็นชายและต่อมาได้กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มรับทำงานทุกอย่าง เพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ตัวหญิงสาวที่ถูกขายไปยังแคว้นหยวน โชคชะตาทำให้ซึงนังได้พบกับองค์รัชทายาทแห่งโครยอที่ปลอมพระองค์มาสืบเรื่องลับ และโชคชะตาก็ได้เล่นตลกกับซึงนังอีกครั้งเมื่อได้พบกับฮ่องเต้แห่งแคว้นหยวน รักสามเส้านี้จะจบเช่นไร และเส้นทางการขึ้นสู่การเป็นองค์จักรพรรดินีของกีซึงนังจะมีอุปสรรคเพียงใด Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน)

ตอนที่Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน)[พากย์ไทย]
1Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 1
2Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 2
3Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 3
4Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 4
5Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 5
6Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 6
7Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 7
8Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 8
9Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 9
10Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 10
11Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 11
12Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 12
13Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 13
14Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 14
15Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 15
16Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 16
17Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 17
18Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 18
19Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 19
20Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 20
21Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 21
22Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 22
23Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 23
24Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 24
25Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 25
26Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 26
27Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 27
28Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 28
29Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 29
30Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 30
31Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 31
32Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 32
33Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 33
34Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 34
35Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 35
36Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 36
37Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 37
38Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 38
39Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 39
40Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 40
41Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 41
42Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 42
43Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 43
44Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 44
45Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 45
46Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 46
47Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 47
48Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 48
49Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 49
50Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 50
51Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 51
52Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 52
53Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 53
54Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 54
55Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 55
56Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 56
57Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 57
58Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 58
59Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 59
60Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 60
61Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 61
62Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 62
63Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 63
64Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 64 [ตอนจบ]