อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 1-121

ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 1-121

Chandra-Nandini-P1

เรื่องย่อ:จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini) เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อรานีมุรากำลังตั้งครรภ์ นางและมหาราชสุริยคุปต์เดินทางไปเข้างานฉลองของมคธตามคำเชิญของมหาราชศิศุนาคและมหารานีอวันติกา ระหว่างที่ทำการปราศรัยต่อหน้าชาวเมืองมคธ ช่างตัดผมชื่อนันทะมาล่วงเกินรานีมุรา รานีอวันติกาจึงสั่งจับนันทะจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาภายหลังมหาราชสุริยคุปต์ได้รู้ความลับที่ว่าแท้จริงแล้วอวันติกาคบชู้กับนันทะ สุริยคุปต์จึงไปหาศิศุนาคเพื่อบอกเรื่องอวันติกาคบชู้กับนันทะ แต่นันทะชิงสังหารศิศุนาคเสียก่อน สุริยคุปต์จึงพามุราหนีออกจากวังของมคธ และยอมพลีชีพเพื่อให้มุราปกป้องบุตรชาย มุราคลอดจันทระออกมาและนำไปซ่อนไว้ แต่นางถูกทหารจับตัวกลับมายังมคธ ขณะที่นันทะสถาปนาตัวเองเป็นมหาราชปัทมนันท์แห่งมคธ

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini)
100 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 100
101 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 101
102 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 102
103 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 103
104 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 104
105 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 105
106 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 106
107 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 107
108 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 108
109 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 109
110 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 110
111 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 111
112 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 112
113 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 113
114 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 114
115 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 115
116 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 116
117 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 117
118 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 118
119 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 119
120 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 120
121 จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 121
122
123
124
125
126
127
128
129
130


ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini)
จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 1-100
จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini):ตอนที่ 101-End
Inline
Inline