อัพเดทล่าสุด
Home / ซีรี่ย์จีน / ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 1-54 [จบ]

ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 1-54 [จบ]

A-Chinese-Odyssey-P

เรื่องย่อ:ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากภาพยนตร์สตีเฟ่นเชาวปีพ. ศ. 2538 ซึ่งมีความสุขกับการบูชาต่อไปนี้เป็นเวลาหลายปีทำให้ได้รับผลสืบเนื่องที่สามมานานกว่ายี่สิบปีต่อมา ละครเรื่องนี้ช่วยให้หมวกที่ไม่มีหลักเกณฑ์เดียวกันนำพาวีรบุรุษที่เดินทางเป็นระยะเวลาและกล่อง Pandora’s ไปสู่เรื่องราวที่ไร้กาลเวลาของการเดินทางสู่ตะวันตก ในความเป็นจริงภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจฟฟรีย์เลาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนต์ด้วยเช่นกัน

ตอนที่ ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years)
1 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 1
2 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 2
3 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 3
4 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 4
5 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 5
6 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 6
7 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 7
8 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 8
9 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 9
10 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 10
11 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 11
12 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 12
13 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 13
14 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 14
15 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 15
16 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 16
17 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 17
18 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 18
19 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 19
20 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 20
21 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 21
22 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 22
23 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 23
24 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 24
25 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 25
26 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 26
27 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 27
28 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 28
29 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 29
30 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 30
31 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 31
32 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 32
33 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 33
34 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 34
35 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 35
36 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 36
37 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 37
38 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 38
39 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 39
40 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 40
41 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 41
42 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 42
43 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 43
44 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 44
45 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 45
46 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 46
47 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 47
48 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 48
49 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 49
50 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 50
51 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 51
52 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 52
53 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 53
54 ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา (A Chinese Odyssey Love You A Million Years):ตอนที่ 54

Inline
Inline