อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ (Sunshiny Asa)

นักแสดง :ฮะรุ,ฮิโรชิ ทามากิ

อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ (Sunshiny Asa) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ (Sunshiny Asa) ออกอากาศ เวลา 16.30-18.00น.

อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ (Sunshiny Asa) ออกอากาศ ทางช่อง 3family

อาสะ ยอดหญิงแห่งเอโดะ ตอนที่ 19