Home / Slideshow / ซีรี่ย์จีน เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 1-24 (ตอนจบ)

ซีรี่ย์จีน เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 1-24 (ตอนจบ)

ซีรี่ย์จีน เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว

ซีรี่ย์จีน เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว

เนื้อเรื่องย่อ :

ซีรี่ย์จีน เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว (My Classmate From Far Far Away)  ซวนโม่ เป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่อ่อนแอและมักจะถูกรังแก ในโรงเรียนเธอสอบได้เป็นลำดับที่สุดท้ายของชั้นเรียนอยู่เสมอ แต่วันหนึ่งโลกของซวนโม่ก็เปลี่ยนไป เมื่อเธอถูกมนุษย์ต่างดาวควบคุมจนมีพลังและสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่า แต่กลับไร้อารมณ์ความรู้สึก จนแม้แต่อี้ไห่หลาน หนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของโรงเรียนที่เคยหักอกเธอยังต้องหันมาสนใจ

ตอนที่
1เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 1
2เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 2
3เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 3
4เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 4
5เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 5
6เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 6
7เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 7
8เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 8
9เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 9
10เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 10
11เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 11
12เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 12
13เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 13
14เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 14
15เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 15
16เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 16
17เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 17
18เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 18
19เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 19
20เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 20
21เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 21
22เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 22
23เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 23
24เพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาว:ตอนที่ 24 (ตอนจบ)