อัพเดทล่าสุด
Home / On Air / ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1-51

ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1-51

เปาบุ้นจิ้น-7-ผู้กล้า-5-ผู้ทรงธรรม
นักแสดง :
จินเชาฉิน ฟ่านหงซวน, เหอเจียจิ้ง เฉินฮ่าวหมิน, เจียงหงเอิน จินหมิง
Detail :
เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ในสมัยเป่ยซ่ง เปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถึงแม้สอบเป็นขุนนางได้แล้ว แต่ด้วยความที่พ่อแม่อายุมากแล้ว จึงยังไม่ได้เข้ารับราชการ จวบจนกระทั่งพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้ว ถึงได้เข้ารับราชการ เมื่อเข้ารับราชการก็ยกเลิกกฏเกณฑ์คร่ำครึในที่ว่าการ โดยนำกลองมาวางไว้หน้าที่ว่าการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.45-16.45 น. เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ออกอากาศทางช่อง 3family

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม
1 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 1
2 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 2
3 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 3
4 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 4
5 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 5
6 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 6
7 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 7
8 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 8
9 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 9
10 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 10
11 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 11
12 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 12
13 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 13
14 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 14
15 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 15
16 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 16
17 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 17
18 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 18
19 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 19
20 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 20
21 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 21
22 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 22
23 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 23
24 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 24
25 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 25
26 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 26
27 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 27
28 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 28
29 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 29
30 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 30
31 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 31
32 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 32
33 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 33
34 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 34
35 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 35
36 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 36
37 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 37
38 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 38
39 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 39
40 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 40
41 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 41
42 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 42
43 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 43
44 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 44
45 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 45
46 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 46
47 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 47
48 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 48
49 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 49
50 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 50
51 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 51

Inline
Inline