Home / On Air / ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ Destiny Rose ตอนที่ 1-30

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ Destiny Rose ตอนที่ 1-30

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ Destiny Rose

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ Destiny Rose

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ Destiny Rose หญิงสาวข้ามเพศ ที่รังเกียจจากพ่อบังเกิดเกล้าและเป็นสาเหตุให้ครอบครัวแยกทางกันการตีตราของสังคม เป็นแรงผลักดันให้เธอสู่การเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จจนได้พบกับชายหนุ่มอันเป็นที่รักเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกับความรักครั้งนี้จะจบลงอย่างไร Destiny Rose (เงากุหลาบ) ออกอากาศทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-23.00 น. Destiny Rose (เงากุหลาบ) ออกอากาศทางช่อง JKN

ตอนที่ ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ (พากย์ไทย)
1 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ เงากุหลาบ:ตอนที่ 30