Home / ซีรี่ย์-Series / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา ตอนที่ 1-42

ซีรี่ย์อินเดีย อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา ตอนที่ 1-42

ซีรี่ย์อินเดีย อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา

ซีรี่ย์อินเดีย อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา

เรื่องย่อ: ดูฟรี ซีรี่ย์อินเดีย อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ช่อง 5 เด็กหนุ่มมีชื่อว่า อรชุนชาตรี ครอบครัวอยู่อมูโรรินั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขารู้; แต่ความจริงแล้วเขาคือ พญานาค การถือกำเนิดของเขาถูกบันทึกไว้ใน มหาภารตะ ถึงเวลาแล้วที่ปริศนาต้องถูกเปิดเผยและชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะเขาจะสูญเสียทุกอย่างรวมทั้งทุกคน ที่ตัวเขารักมากที่สุดเพื่อเข้าใจเรื่องราวอย่างถ่องแท้ปฐมบทของเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน ติดตาม อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา ออกอากาศทุกวัน พุธ อิทธิฤทธิ์ เทพนาคา ออกอากาศเวลา 20.20-21.50.น

ตอนที่
1อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 1
2อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 2
3อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 3
4อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 4
5อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 5
6อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 6
7อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 7
8อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 8
9อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 9
10อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 10
11อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 11
12อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 12
13อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 13
14อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 14
15อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 15
16อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 16
17อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 17
18อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 18
19อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 19
20อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 20
21อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 21
22อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 22
23อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 23
24อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 24
25อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 25
26อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 26
27อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 27
28อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 28
29อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 29
30อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 30
31อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 31
32อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 32
33อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 33
34อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 34
35อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 35
36อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 36
37อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 37
38อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 38
39อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 39
40อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 40
41อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 41
42อิทธิฤทธิ์เทพนาคา:ตอนที่ 42

iSeries Online