Home / Slideshow / ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword ตอนที่ 1-64 (จบ)

ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword ตอนที่ 1-64 (จบ)

อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword

ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword

เรื่องย่อ :ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ช่อง Workpoin ณ อาณาจักรซื่อหมิง จอมมารผู้ชั่วร้ายกำลังหาวิธีเพื่อออกจากผนึก โดยส่งสมุนไปแทรกซึมตามเผ่าต่างๆ ด้านสำนักฝึกวิชาหยินหยาง เตี้ยนฉายรองเจ้าสำนักได้ส่งอี้เหว่ยเดินทางไปเผ่าตระกูลจี้ เพื่อส่งเทียบเชิญให้จี้หนิง; ลูกชายประมุขมาศึกษาวรยุทธ์ที่สำนัก แต่เมื่อเดินทางมาถึง เผ่าตระกูลจี้กำลังมีเรื่องบาดหมางกับเผ่ามังกรหิมะโดยมีตงชี สมุนของจอมมารบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อชิงธาตุศิลา โดยให้หนงจือเต้าใส่ร้ายว่าจี้หนิงสังหารเฉิงจิ้นลูกชายประมุขเผ่ามังกรหิมะ ทำให้ทั้งสองเผ่าเปิดศึกปะทะกัน แต่ประมุขจี้สู้ประมุขสื่อหลีไม่ได้ ประมุขจี้จึงได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อให้คนในเผ่าหนีรอดไปได้ ปฐมบทแห่งการล้างแค้น และการปกป้องทุกชีวิตได้เปิดฉากขึ้นแล้ว

ตอนที่
1ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 1
2ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 2
3ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 3
4ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 4
5ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 5
6ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 6
7ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 7
8ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 8
9ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 9
10ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 10
11ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 11
12ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 12
13ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 13
14ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 14
15ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 15
16ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 16
17ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 17
18ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 18
19ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 19
20ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 20
21ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 21
22ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 22
23ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 23
24ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 24
25ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 25
26ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 26
27ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 27
28ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 28
29ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 29
30ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 30
31ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 31
32ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 32
33ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 33
34ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 34
35ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 35
36ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 36
37ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 37
38ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 38
39ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 39
40ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 40
41ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 41
42ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 42
43ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 43
44ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 44
45ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 45
46ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 46
47ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 47
48ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 48
49ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 49
50ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 50
51ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 51
52ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 52
53ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 53
54ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 54
55ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 55
56ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 56
57ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 57
58ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 58
59ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 59
60ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 60
61ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 61
62ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 62
63ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 63
64ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 64

iSeries Online