Home / Slideshow / ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี ตอนที่ 1-101

ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี ตอนที่ 1-101

ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี

ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี

เรื่องย่อ:ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี ( Nanthi Ni Man Rak Man Prapheni) ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง 5 เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต

ตอนที่นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี[พากย์ไทย]
1นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 1
2นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 2
3นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 3
4นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 4
5นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 5
6นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 6
7นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 7
8นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 8
9นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 9
10นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 10
11นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 11
12นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 12
13นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 13
14นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 14
15นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 15
16นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 16
17นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 17
18นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 18
19นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 19
20นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 20
21นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 21
22นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 22
23นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 23
24นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 24
25นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 25
26นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 26
27นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 27
28นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 28
29นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 29
30นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 30
31นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 31
32นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 32
33นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 33
34นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 34
35นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 35
36นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 36
37นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 37
38นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 38
39นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 39
40นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 40
41นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 41
42นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 42
43นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 43
44นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 44
45นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 45
46นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 46
47นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 47
48นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 48
49นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 49
50นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 50
51นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 51
52นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 52
53นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 53
54นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 54
55นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 55
56นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 56
57นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 57
58นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 58
59นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 59
60นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 60
61นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 61
62นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 62
63นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 63
64นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 64
65นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 65
66นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 66
67นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 67
68นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 68
69นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 69
70นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 70
71นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 71
72นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 72
73นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 73
74นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 74
75นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 75
76นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 76
77นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 77
78นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 78
79นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 79
80นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 80
81นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 81
82นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 82
83นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 83
84นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 84
85นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 85
86นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 86
87นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 87
88นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 88
89นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 89
90นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 90
91นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 91
92นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 92
93นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 93
94นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 94
95นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 95
96นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 96
96นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 97
98นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 98
99นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 99
100นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 100
101นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 101

iSeries Online