Home / Slideshow / ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin):ตอนที่ 1-26 (จบ)

ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin):ตอนที่ 1-26 (จบ)

ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin)

ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin)

เรื่องย่อ :ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin) จามิล่า เด็กสาววัย 12 ปี ลูกสาวคนเล็กของบ้าน เธอมักใฝ่ฝันถึงการผจญภัยอยู่เสมอ วันหนึ่งเธอพบตะเกียงในห้องใต้หลังคาของคุณปู่ ด้วยเวทมนต์ของจินนี่ทำให้เธอสามารถข้ามภพไปที่เมืองโบราณในกรุงแบกแดดได้ และที่นั่นเอง…เธอก็ได้พบกับ อะลาดิน เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่จึงเกิดขึ้น จามิล่าและอะลาดิน (Jamillah and Aladdin)watch ช่อง Thai PBS ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้

ตอนที่
1ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 1
2ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 2
3ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 3
4ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 4
5ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 5
6ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 6
7ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 7
8ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 8
9ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 9
10ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 10
11ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 11
12ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 12
13ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 13
14ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 14
15ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 15
16ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 16
17ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 17
18ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 18
19ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 19
20ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 20
21ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 21
22ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 22
23ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 23
24ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 24
25ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 25
26ซีรี่ย์อินเดีย จามิล่าและอะลาดิน:ตอนที่ 26
(จบ)

iSeries Online