Home / Slideshow / ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4): ตอนที่ 1-20[จบ]

ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4): ตอนที่ 1-20[จบ]

WAREHOUSE-13-S4z

Detail :Warehouse 13 S4 (ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ปี 4) เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ไมก้า แบริ่ง และพีท ลาติเมอร์ที่ถูกฉกตัวมาจากหน่วยสืบราชการลับ เพื่อรับหน้าที่ที่โกดัง 13 สถานที่เร้นลับซึ่งรัฐบาลสร้างขึ้น เพื่อเก็บรวมรวมศิลปะวัตถุโบราณซึ่งมีพลังแปลกๆ และอาจเป็นอันตรายมนุษย์ และมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักที่แห่งนี้ ไมก้านั้นไม่ค่อยจะชอบที่นี่ เพราะเธอมองว่ามันเป็นความตกต่ำทางอาชีพ แต่พีทกลับตื่นเต้นและกระตือรือร้น ที่ได้มาทำงานที่โกดัง 13 อย่างไรก็ตามพวกเขามีหัวหน้าคนใหม่คือ อาร์ตี้นักวิทยาศาสตร์ผู้รอบรู้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโกดัง 13 มานานเป็นหัวหน้าทีม Warehouse 13 S4 (ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ปี 4)

ตอนที่ ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):[พากย์ไทย]
1 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 1
2 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 2
3 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 3
4 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 4
5 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 5
6 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 6
7 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 7
8 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 8
9 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 9
10 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 10
11 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 11
12 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 12
13 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 13
14 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 14
15 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 15
16 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 16
17 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 17
18 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 18
19 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 19
20 ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4):ตอนที่ 20 [ตอนจบ]

ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 1 (Warehouse 13 Season 1)[พากย์ไทย]
ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 2 (Warehouse 13 Season 2)[พากย์ไทย]
ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 3 (Warehouse 13 Season 3)[พากย์ไทย]
ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 4 (Warehouse 13 Season 4)[พากย์ไทย]
ตามล่าขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา ซีซั่น 5 (Warehouse 13 Season 5)[พากย์ไทย]