Home / Under The Dome s2 (ปริศนาโดมครอบเมือง ปี2):ตอนที่ 1-14 / Under The Dome s2 (ปริศนาโดมครอบเมือง ปี2):ตอนที่ 9

Under The Dome s2 (ปริศนาโดมครอบเมือง ปี2):ตอนที่ 9

Under The Dome s2 (ปริศนาโดมครอบเมือง ปี2):ตอนที่ 9

เรื่องย่อUnder The Dome season 2 จากนิยายขายดีของ Stephen King ได้กลายมาเป็นซีรี่ย์แนว Science Fiction Horror ในชื่อเดียวกันว่า Under the Dome เรื่องราวที่เริ่มต้นจากเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชื่อว่า Chester’s Mill ซึ่งได้ถูกตัดออกจากโลกภายนอกด้วยโดมที่โปร่งใสครอบเมืองไว้ ไม่มีใครหรือสิ่งใดสามารถจะเข้าออกผ่านทะลุโดมนี้ไปได้