Home / Slideshow / The Voice Season 4 : รอบ Final Round สัปดาห์ที่ 1-15

The Voice Season 4 : รอบ Final Round สัปดาห์ที่ 1-15

[su_divider top=”no”] the-voice-seasonz-4The Voice Season 4 เป็นการประกวดเพื่อค้นหาศิลปินนักร้องหน้าใหม่ที่ไม่เหมือนใครเพราะพิจารณา จากสิ่งสำคัญที่สุด ของการ้องเพลง นั่นคือ เสียง เท่านั้น โดยมีศิลปินตัวจริงในวงการเพลง มาเป็นโค้ชคอยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน เข้าสู่ทีมของพวกเขาเพื่อคอยให้ คำปรึกษาและพัฒนา ทักษะทางด้านการร้องเพลงเพื่อเปลี่ยนผู้แข่งขัน จากนักร้องเสียงดีสู่การเป็นศิลปินตัวจริง ประดับวงการ The Voice Season 4 แบ่งออกเป็น 4 รอบ คือ BLIND AUDITION, BATTLE, KNOCK OIT และ LIVE PERFORMANCE The Voice Season 4 ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 16:55 – 19:00 น.

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 1(06 กันยายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 2(13 กันยายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 3(20 กันยายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 4(27 กันยายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 5(04 ตุลาคม 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 6(11 ตุลาคม 2558)

The Voice Season 4 : รอบ The Battle สัปดาห์ที่ 7(18 ตุลาคม 2558)

The Voice Season 4 : รอบ The Battle สัปดาห์ที่ 8(25 ตุลาคม 2558)

The Voice Season 4 : รอบ The Battle สัปดาห์ที่ 9(01 พฤศจิกายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ The Battle สัปดาห์ที่ 10(08 พฤศจิกายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Knock out สัปดาห์ที่ 11(15 พฤศจิกายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Knock out สัปดาห์ที่ 12(22 พฤศจิกายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Live Show สัปดาห์ที่ 13(29 พฤศจิกายน 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Live Show สัปดาห์ที่ 14(06 ธันวาคม 2558)

The Voice Season 4 : รอบ Final Round สัปดาห์ที่ 15(13 ธันวาคม 2558)

 
[su_divider top=”no”]