Breaking News
Home / พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 1-58 / พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10

พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10

พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10

พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju) เรื่องย่อ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายเรื่อง Gaekju เป็นเรื่องราวของ พ่อค้าในช่วงปลายของยุคโชซอน ชอนบงแซม (Jang Hyuk) รวมถึงลูกหลานและครอบครัวของเขา เขาคือผู้ที่เริ่มต้นค้าขายและทำให้เขากลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งมากที่สุด พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju) ออกอากาศทางช่อง True4U พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju)

ซีรี่ย์เกาหลี พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์เกาหลี พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์เกาหลี พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์เกาหลี พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10

(หากวิดีโอไม่ขึ้นโชว์ กรุณากดรีเฟรชหน้าเว็บหรือกด F5 อีกครั้ง)