Breaking News
Home / On Air / ซีรี่ย์จีน มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 1-24

ซีรี่ย์จีน มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 1-24

The Legend of Condor Heroes-P

เรื่องย่อ มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017) เนื้อเรื่องมันก็ตามสูตรอย่างนี้แหละ ทว่าปมเรื่อง รายละเอียดที่สอดแทรกในเรื่องกลับมีมนต์เสน่ห์ น่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งn กำลังภายในภายใต้ประวัติศาสตร์ปลายยุคราชวงศ์ซ่ง ท่ามกลางการแก่งแย่งความเป็นหนึ่งในยุทธจักร กิมย้ง(ผู้แต่ง) ได้ผูกปมเรื่องกับประวัติศาสตร์จีนได้อย่างแนบเนียน เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ซ่ง ไม่ว่าจะการให้ก๋วยเจ๋ง พระเอกของเรื่องเติบโตขึ้นในดินแดนมองโกล และเป็นเด็กที่ ‘เจงกิสข่าน’ อุปถัมภ์ หรือการสะท้อนสภาพการเมืองในแผ่นดินใหญ่ (จงหยวน) ที่อ่อนแอ อาณาจักรจิน (บรรพบุรุษชาวแมนจู) อันแข็งแกร่งสามารถเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองราชวงศ์ซ่งและมองโกลได้ ผ่านตัวร้ายของเรื่อง “อ๋องหกแห่งต้าจิน” และ “หยางคัง” พี่น้องร่วมสาบานของก๋วยเจ๋ง (แต่สุดท้ายต้าจินก็ถูกเจงกิสข่านตีแตกพ่าย)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017)
1 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 1
2 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 2
3 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 3
4 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 4
5 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 5
6 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 6
7 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 7
8 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 8
9 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 9
10 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 10
11 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 11
12 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 12
13 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 13
14 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 14
15 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 15
16 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 16
17 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 17
18 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 18
19 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 19
20 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 20
21 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 21
22 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 22
23 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 23
24 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 24
25
26
27
28
29
30

Inline
Inline