Home / Uncategorized / ซับไทย / THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.1-EP.52 (จบ) ซับไทย

THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.1-EP.52 (จบ) ซับไทย

the-legend-of-condor-heroesII

เป็นซีรีส์จีนกำลังภายใน ที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เรื่องราวเกิดในยุค ราชวงศ์ซ้อง ของ ประเทศจีน แผ่นดินจีนเสื่อมโทรมในทุกด้าน อาณาประชาราษฎร์ยากแค้นลำเค็ญ ขุนนางฉ้อราษฎร์บังหลวง กดขี่ข่มเหงชาวจีนด้วยกัน เกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กหนุ่มชื่อ ก๊วยเจ๋ง ที่เติบโตขึ้นมาในดินแดนของ มองโกล และเดินทางกลับสู่ยุทธจักรในประเทศจีน ได้พบกับอึ้งย้ง ยังได้ฝึกวิชาต่างๆ มากมาย ขับไล่พวกมองโกลจากแผ่นดินจีน ขณะที่ เอี้ยคัง หลงใหลในลาภยศสรรเสริญ ยินยอมรับศัตรูเป็นบิดา กระทั่งยังกล้าย่ำยีชาวชนเชื่อชาติเดียวกัน

ตอนที่ THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017)[ซับไทย]
1 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.1
2 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.2
3 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.3
4 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.4
5 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.5
6 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.6
7 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.7
8 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.8
9 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.9
10 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.10
11 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.11
12 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.12
13 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.13
14 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.14
15 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.15
16 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.16
17 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.17
18 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.18
19 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.19
20 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.20
21 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.21
22 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.22
23 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.23
24 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.24
25 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.25
26 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.26
27 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.27
28 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.28
29 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.29
30 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.30
31 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.31
32 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.32
33 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.33
34 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.34
35 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.35
36 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.36
37 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.37
38 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.38
39 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.39
40 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.40
41 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.41
42 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.42
43 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.43
44 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.44
45 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.45
46 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.46
47 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.47
48 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.48
49 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.49
50 THE LEGEND OF CONDOR HEROES วีรบุรุษยิงอินทรี (มังกรหยก 2017) EP.50