Home / On Air / The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 1-19

The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 1-19

The-Empress-of-China-I

Detail :ปีที่สิบเอ็ดของรัชสมัยเจินกวาน อู่หยูอี้(ฟ่านปิงปิง)อายุครบสิบสี่ปีเต็มเข้าสู่ตำหนักหลังของแผ่นดินต้าถัง ด้วยความที่นางมีรูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการร่ายรำ ทำให้นางมีโอกาสได้รู้จักกับถังไท่จงหลี่ซื่อหมิน(จางฟงอี้)ทั้งยังสร้างความตรึงตาตรึงใจให้หลี่ซื่อหมินอีกด้วย ต่อมา ไม่นานนักก็มีหญิงงามนางหนึ่งเสียชีวิต หลักฐานทั้งหมดมัดตัวหยูอี้ ทำให้นางต้องถูกสนมเหว่ย(จางถิง)ทรมาณอย่างเหี้ยมโหดถูกคุมขังในคุกหลวง

ตอนที่ The Empress of China (บูเช็คเทียน)[พากย์ไทย]
1 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 1
2 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 2
3 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 3
4 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 4
5 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 5
6 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 6
7 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 7
8 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 8
9 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 9
10 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 10
11 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 11
12 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 12
13 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 13
14 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 14
15 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 15
16 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 16
17 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 17
18 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 18
19 The Empress of China (บูเช็คเทียน):ตอนที่ 19
20 (รออัพเดท)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30