Home / ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 1-44(จบ) / ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38

ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38

ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38

จอมโจรชอลิ้วเฮียง(เยิ่นเสียนฉี)ผู้ซึ่งมีพลังตัวเบาเป็นเลิศ ไม่ว่าชอลิ้วเฮียงปรากฏตัวที่ใดมักจะทิ้งกลิ่นหอมของดอกไม้ไว้ ชอลิ้วเฮียงมีอีกสมญานามหนึ่งว่า จอมโจรจอมใจ เหตุที่ชอลิ้วเฮียงมีสมญานามเช่นนี้นั้นเพราะกลิ่นหอมซึ่งตลบอบอวลไปทั่วนั้นทำให้มีหญิงงามจำนวนมากต่างพากันอยู่ข้างกายชอลิ้วเฮียงและที่สำคัญนั้นหญิงงามเหล่านี้ต่างรู้ใจชอลิ้วเฮียงด้วยกันทั้งนั้น หญิงงามที่กล่าวถึงได้แก่ซ่งซีหู(หยวนหย่งอี๋)ซูหยงหยง(หลีจือ)และซือคงซิงเอ๋อ(หยางกงหยู)

ลิงค์สำรอง

ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38


ลิงค์สำรอง ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 38