Breaking News
Home / On Air / ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 1-21

ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 1-21

So-Lio-Hiang

จอมโจรชอลิ้วเฮียง(เยิ่นเสียนฉี)ผู้ซึ่งมีพลังตัวเบาเป็นเลิศ ไม่ว่าชอลิ้วเฮียงปรากฏตัวที่ใดมักจะทิ้งกลิ่นหอมของดอกไม้ไว้ ชอลิ้วเฮียงมีอีกสมญานามหนึ่งว่า จอมโจรจอมใจ เหตุที่ชอลิ้วเฮียงมีสมญานามเช่นนี้นั้นเพราะกลิ่นหอมซึ่งตลบอบอวลไปทั่วนั้นทำให้มีหญิงงามจำนวนมากต่างพากันอยู่ข้างกายชอลิ้วเฮียงและที่สำคัญนั้นหญิงงามเหล่านี้ต่างรู้ใจชอลิ้วเฮียงด้วยกันทั้งนั้น หญิงงามที่กล่าวถึงได้แก่ซ่งซีหู(หยวนหย่งอี๋)ซูหยงหยง(หลีจือ)และซือคงซิงเอ๋อ(หยางกงหยู)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน ชอลิ้วเฮียง (So Lio Hiang):ตอนที่ 21
22 (รออัพเดท)
23 (รออัพเดท)
24 (รออัพเดท)