Home / ซีรี่ย์ฝรั่ง / Smallville season 9 ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9 (22ตอนจบ)

Smallville season 9 ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9 (22ตอนจบ)

Smallville-s9I

Detail :Smallville 9 (ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9) คลาร์กตระหนักว่าชะตาของเขาถูกลิขิตมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งนั่นกลายเป็นว่ายิ่งทำให้เขาคิดว่าเขาควรต้องตัดขาด ความเป็นมนุษย์ของเขาออกโดยสิ้นเชิง โคลอี้ไม่เห็นด้วยกับทัศนคตินี้รวมถึงยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของคลาร์กและโลอิสที่ใกล้ชิดขึ้นมาเป็นตัวอย่าง คลาร์กได้อุทิศตัวเพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างจริงจัง โลอิสได้เข้ามาทำงานในเดลี่แพลเน็ตและเริ่มมีชื่อเสียง ซึ่งนั่นได้เริ่มนำปัญหามาสู่เธอด้วย Smallville 9 (ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9)

ตอนที่ Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9)[พากย์ไทย]
1 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 1
2 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 2
3 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 3
4 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 4
5 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 5
6 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 6
7 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 7
8 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 8
9 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 9
10 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 10
11 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 11
12 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 12
13 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 13
14 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 14
15 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 15
16 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 16
17 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 17
18 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 18
19 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 19
20 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 20
21 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 21
22 Smallville season 9(ผจญภัยหนุ่มน้อยซุปเปอร์แมน ปี 9):ตอนที่ 22 (ตอนจบ)