Home / On Air / 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 1-63[จบ]

6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 1-63[จบ]

six-flying-dragonz

เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons) Six Flying Dragons เป็นซีรี่ย์แนวพีเรียด ที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอะทะยานอยาก กระหายอำนาจและความยิ่งใหญ่ขององค์ชายลีบังวอน (Yoo Ah In) และ ผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 6 นาย พระเจ้าแทจงพระนามเดิมว่า ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) เป็นบุตรชายที่คนห้าของลีซองกเย (이성계, 李成桂) และนางจากตระกูลฮัน ลีซองกเยเป็นขุนพลของราชวงศ์โครยอที่สามารถต้านทานการรุกรานของต่างชาติได้ และลีบังวอนเองก็ได้มีโอกาสรับราชการในสมัยโครยอ และมีส่วนช่วยเหลือบิดาของตนในการปราบดาภิเษกก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ ผลงานที่สำคัญที่สุดของลีบังวอนคือ การสังหารจองมงจู (정몽주, 鄭夢周) ในค.ศ. 1392 จองมงจูเป็นขุนนางที่เป็นแกนนำในการต่อต้านลีซองกเยและการตั้งราชวงศ์ใหม่ เมื่อบิดาลีซองกเยปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแทโจแห่งราชวงศ์โจซอนแล้วนั้น ลีบังวอนก็ได้รับพระยศเป็นองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) และตั้งพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) แต่พระเจ้าแทโจนั้นกลับโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่คือพระมเหสีชินด็อก (신덕왕후, 神德王后) จากตระกูลคังและตั้งองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสี่องค์ใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาท ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาพระโอรสของพระมเหสีฮัน[1] โดยเฉพาะลีบังวอนซึ่งเป็นองค์ชายที่มีความสามารถและมีผลงานมากที่สุดในค.ศ. 1398 ลีบังวอนได้ทำการลอบปลงพระชนม์องค์ชายลีบังซอก (이방번, 李芳蕃) และลีบงบอนพระโอรสทั้งสองของพระมเหสีคัง รวมทั้งสังหารจองโดจอน (정도전, 鄭道傳) ซึ่งเป็นขุนนางคนโปรดของพระราชบิดาและมีส่วนสำคัญในการตั้งองค์ชายรัชทายาท เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนจึงตั้งพระเชษฐาร่วมพระราชมารดาองค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นองค์ชายรัชทายาทแทน ฝ่ายพระเจ้าแทโจเมื่อพระโอรสเข่นฆ่ากันเองทำให้ทรงเสียพระทัยมาจึงทรงสละราชบัลลังก์ในค.ศ. 1398 องค์ชายยองอันจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าจองจงแห่งโชซอน (정종, 定宗) พระเจ้าจองจงนั้นทรงเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดอำนาจทั้งหมดนั้นอยู่ที่องค์ชายจองอัน ในค.ศ. 1400 พระเชษฐาขององค์ชายลีบังวอนอีกพระองค์ คือ องค์ชายฮวีอัน (회안대군, 懷安大君) ลีบังกัน (이방간, 李芳幹) ก่อกบฏจะยึดอำนาจจากลีบังวอน องค์ชายลีบังวอนนำทัพเข้าปราบสองฝ่ายต่อสู้กันในเหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่สอง องค์ชายลีบังกันพ่ายแพ้และถูกกักพระองค์อยู่ที่เขาโทซาน (토산, 兎山) องค์ชายลีบังวอนบังคับให้พระเจ้าจองจงสถาปนาพระองค์เองเป็นองค์ชายรัชทายาท จนในที่สุดพระเจ้าจองจงก็ทรงทนไม่ได้อีก สละราชบัลลังก์ให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ

ตอนที่ 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons)[พากย์ไทย]
1 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 1
2 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 2
3 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 3
4 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 4
5 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 5
6 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 6
7 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 7
8 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 8
9 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 9
10 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 10
11 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 11
12 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 12
13 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 13
14 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 14
15 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 15
16 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 16
17 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 17
18 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 18
19 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 19
20 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 20
21 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 21
22 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 22
23 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 23
24 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 24
25 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 25
26 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 26
27 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 27
28 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 28
29 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 29
30 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 30
31 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 31
32 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 32
33 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 33
34 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 34
35 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 35
36 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 36
37 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 37
38 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 38
39 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 39
40 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 40
41 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 41
42 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 42
43 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 43
44 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 44
45 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 45
46 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 46
47 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 47
48 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 48
49 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 49
50 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 50
51 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 51
52 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 52
53 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 53
54 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 54
55 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 55
56 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 56
57 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 57
58 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 58
59 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 59
60 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 60
61 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 61
62 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 62
63 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons):ตอนที่ 63 [ตอนจบ]

ซีรี่ย์เกาหลี 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons) [พากษ์ไทย]
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons [ซับไทย] ตอนที่1- 50 จบ