Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3

Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3

Detail :RAMAYAN (รามเกียรติ์) เรื่องย่อ ณ กรุงอโยธยา มีกษัตริย์ผู้ดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์หนึ่ง มีนามว่า ทศรถ มหากษัตริย์ผู้นี้มีชายา 3 องค์ด้วยกัน อันมีนามว่า เกาศัลยา , ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามมิสามารถให้กำเนิดทายาทได้ จึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพรจากองค์เทพ และแล้วเทพอัคนีก็ประทานพรให้พวกนาง จนท้ายที่สุด พระนางเกาศัลยา ได้ให้กำเนิดโอรสนามว่า ราม พระนางไกยเกยี ให้กำเนิดโอรสนามว่า ภรต และส่วนพระนางสุมิตรา ให้กำเนิดโอรสฝาแฝด 2 พระองค์ มีนามว่า ลักษมณ์ และ ศัตรุฆณ์ RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ ทางช่อง JKN RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ จันทร์-พฤหัสฯ เวลา 20.00 – 21.00

Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3 Part2


ลิงค์สำรอง Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3


ลิงค์สำรอง Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3

ลิงค์สำรอง Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3


ลิงค์สำรอง Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 3