Home / On Air / Ramayan (รามเกียรติ์)

Ramayan (รามเกียรติ์)

Ramayan

Detail :RAMAYAN (รามเกียรติ์) เรื่องย่อ ณ กรุงอโยธยา มีกษัตริย์ผู้ดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์หนึ่ง มีนามว่า ทศรถ มหากษัตริย์ผู้นี้มีชายา 3 องค์ด้วยกัน อันมีนามว่า เกาศัลยา , ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามมิสามารถให้กำเนิดทายาทได้ จึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพรจากองค์เทพ และแล้วเทพอัคนีก็ประทานพรให้พวกนาง จนท้ายที่สุด พระนางเกาศัลยา ได้ให้กำเนิดโอรสนามว่า ราม พระนางไกยเกยี ให้กำเนิดโอรสนามว่า ภรต และส่วนพระนางสุมิตรา ให้กำเนิดโอรสฝาแฝด 2 พระองค์ มีนามว่า ลักษมณ์ และ ศัตรุฆณ์ RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ ทางช่อง JKN RAMAYAN (รามเกียรติ์) ออกอากาศ จันทร์-พฤหัสฯ เวลา 20.00 – 21.00

ตอนที่ Ramayan (รามเกียรติ์)[พากย์ไทย]
1 Ramayan (รามเกียรติ์):ตอนที่ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24