Breaking News
Home / On Air / ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 1-17

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 1-17

Phikkhanet-Mahathep-Aiyara-P

Detail :พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara) เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ เวลา 19.50 -21.20 น. พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทางช่อง 8

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)
1 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 1
2 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 2
3 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 3
4 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 4
5 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 5
6 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 6
7 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 7
8 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 8
9 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 9
10 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 10
11 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 11
12 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 12
13 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 13
14 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 14
15 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 15
16 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 16
17 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inline
Inline