Home / Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร):ตอนที่ 1-23 (จบ) / Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร):ตอนที่ 7

Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร):ตอนที่ 7

Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร):ตอนที่ 7

Detail :Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร) เรื่องราวตำนานเกี่ยวกับ ลู่เจิน อัครเสนาบดีหญิงคนแรกและคนเดียวของแผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ โดย ลู่เจิน เดิมมาจากครอบครัวคหบดี Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร) ภายหลังจากบิดาเสียชีวิต มารดาเลี้ยงจ้างวานนักฆ่ามาสังหาร นางจึงต้องหลบหนีเข้าไปเป็นนางกำนัลในวัง แต่ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ทำให้ได้เข้ารับราชการในสมัย จักรพรรดิเกาเหยี่ยน Legend of Lu Zhen (ลู่เจิ้นนายกหญิงเหล็กเเดนมังกร)

ลิงค์สำรอง