Home / Slideshow / จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 36(ตอนจบ)

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 36(ตอนจบ)

Jeon-Woo-Chiz

เรื่องย่อ Jeon Woo Chi จอนวูชิ ในดินแดนวิเศษ แห่ง ยูลโดกุก ที่ก่อตั้งโดย ฮงกิลดง ได้มีนักบวช จอนวูชิ ที่เป็นศิษย์เอกมีพลังวิเศษจากการกินแก้ววิเศษของจิ้งจอกเก้าหาง กูมิโฮ เขาได้สูญเสียอาจารย์จากการทรยศของเพื่อนร่วมสำนัก Jeon Woo Chi จอนวูชิ เพื่อที่จะแก้แค้นจึงได้เดินทางมายัง โชซอน และได้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมายจึงทำให้มีผู้คนนับถือยกย่องเป็นฮีโร่

ตอนที่ จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย [พากย์ไทย]
1 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 1
2 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 2
3 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 3
4 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 4
5 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 5
6 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 6
7 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 7
8 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 8
9 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 9
10 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 10
11 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 11
12 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 12
13 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 13
14 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 14
15 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 15
16 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 16
17 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 17
18 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 18
19 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 19
20 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 20
21 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 21
22 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 22
23 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 23
24 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 24
25 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 25
26 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 26
27 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 27
28 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 28
29 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 29
30 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 30
31 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 31
32 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 32
33 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 33
34 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 34
35 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 35
36 จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย :ตอนที่ 36 (ตอนจบ)