Home / ซีรี่ย์เกาหลี / Heartbeat (หมอกล้า หัวใจแกร่ง)(10ตอนจบ)

Heartbeat (หมอกล้า หัวใจแกร่ง)(10ตอนจบ)

Heartbeat-I

อิงจากชีวิตจริงของ Dr. Kathy Magliato เล่าถึง Alex Panettiere แพทย์ผ่าตัดหัวใจหญิง เธอต้องรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว