Home / Slideshow / คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน|God Of War|พระเจ้าแห่งสงคราม[พากย์ไทย]ตอนที่1- 70(ตอนจบ)

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน|God Of War|พระเจ้าแห่งสงคราม[พากย์ไทย]ตอนที่1- 70(ตอนจบ)

God-Of-War-M

ซีรีย์เกาหลี “God of war” กล่าวถึงเรื่องราวของ ชายหนุ่มที่ชื่อว่า คิมจุน(รับบทโดย คิมจูฮยอค) เขาเกิดมาในชนชั้นทาสในยุคสมัยราชวงศ์โครยอเดิมทีเขาเป็นเพียงแค่บุรุษที่รักสงบ แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการ์ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อมีกองทหารเข้ามาบุกทำลายหมู่บ้าน เขาและชาวบ้านต่างถูกจับกุม หลังจากนั้นพวกเขาต้องพบเจอกับความยากลำบาก เจ็บปวด ถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆมากมาย จากบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นชนชั้นสูง เมื่อเป็นดังนั้น เขาและชาวบ้านจึงก่อตั้งทีมนักรบผู้กล้า คิดการใหญ่เพื่อล้มล้างฝ่ายปกครองระบอบศักดินาที่มีอำนาจในเกาหลีนานกว่า 60 ปี และเมื่อการปฏิวัติสำเร็จลุล่วง เขาจึงถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่ทรงอำนาจและกล้าหาญที่สุดในยุคนั้น…

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน God Of War พระเจ้าแห่งสงคราม [พากย์ไทย]

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 1

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 2

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 3

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 4

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 5

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 6

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 7

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 8

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 9

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 10

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 11

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 12

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 13

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 14

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 15

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 16

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 17

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 18

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 19

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 20

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 21

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 22

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 23

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 24

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 25

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 26

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 27

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 28

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 29

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 30

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 31

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 32

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 33

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 34

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 35

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 36

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 37

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 38

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 39

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 40

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 41

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 42

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 43

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 44

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 45

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 46

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 47

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 48

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 49

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 50

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 51

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 52

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 53

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 54

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 55

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 56

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 57

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 58

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 59

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 60

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 61

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 62

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 63

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 64

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 65

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 66

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 67

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 68

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 69

คิมจุน วีรบุรุษกู้แผ่นดิน พากย์ไทย ตอนที่ 70 (ตอนจบ)