Home / ซีรี่ย์อินเดีย / ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย] (19ตอนจบ)

ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย] (19ตอนจบ)

GaneshaZ

พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย] (19ตอนจบ)
1 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์อินเดีย กำเนิดพระพิฆเนศ [พากย์ไทย]:ตอนที่ 19 (ตอนจบ)