Home / ซีรี่ย์ฝรั่ง / Game Of Thrones Season 1[พากษ์ไทย](10 ตอนจบ)

Game Of Thrones Season 1[พากษ์ไทย](10 ตอนจบ)

game of thrones ss1

Games of Thrones เต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งการเมืองและกามารมณ์ เรื่องเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ระหว่างสามตระกูล สตาร์ค,เลนนิสเตอร์ และบาราธอร์น โรเบิร์ต บาราธอร์น กษัตริย์แห่งเวสเตอรอส

ตอนที่ Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ [พากย์ไทย]
1 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 1
2 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 2
3 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 3
4 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 4
5 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 5
6 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 6
7 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 7
8 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 8
9 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 9
10 Game of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ตอนที่ 10 END


Game Of Thrones Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1[พากษ์ไทย]
Game Of Thrones Season 2 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 2[พากษ์ไทย]
Game Of Thrones Season 3 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 3[พากษ์ไทย]
Game Of Thrones Season 4 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 4[พากษ์ไทย]
Game Of Thrones Season 5 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 5[ซับไทย]
Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6[ซับไทย]
Game Of Thrones Season 7 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 7[พากษ์ไทย]