Home / ซีรี่ย์ฝรั่ง / ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2): ตอนที่1- 22 (ตอนจบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2): ตอนที่1- 22 (ตอนจบ)

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 6

Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง) เป็นเรื่องราวการสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่แปลกประ หลาดเหนือธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีใครบางคน อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้และกำลังใช้โลกใบนี้ เป็นเสมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของตนโดยมี จุดประสงค์บางอย่างซ่อนเร้นอยู่ Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง)

ตอนที่ ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2):ตอนที่ 22 (ตอนจบ)

ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1)[พากย์ไทย]
ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 2 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี2)[พากย์ไทย]
ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 3 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี3)[พากย์ไทย]
ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 4 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี4)[พากย์ไทย]