Home / ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1): ตอนที่1- 22 (ตอนจบ) / ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20

ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20

ซีรี่ย์ฝรั่ง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 2

Detail :Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง) เป็นเรื่องราวการสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่แปลกประ หลาดเหนือธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีใครบางคน อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้และกำลังใช้โลกใบนี้ เป็นเสมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของตนโดยมี จุดประสงค์บางอย่างซ่อนเร้นอยู่ Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง)

Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 1


ลิงค์สำรอง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20

ลิงค์สำรอง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20

ลิงค์สำรอง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20


ลิงค์สำรอง Fringe Season 1 (ฟรินจ์ มิติพิศวง ปี1):ตอนที่ 20