Home / On Air / ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 1-33

ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 1-33

Ban-Shu-Legend-II

Detail :เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกบันทึกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ นามว่า ปันซู ผู้ซึ่งเป็นบุตรสาวของ ปันเฉา เจ้าผู้ครองดินแดนฮั่นตะวันตก แต่โชคชะตาเล่นตลกให้เธอต้องพลัดพรากและเติบโตขึ้นมาเพียงลำพังในทุ่งหญ้า หลังจากนั้นบิดาของเธอได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะได้พบหน้าค่าตากัน ปันซูเธอเป็นหญิงสาวที่มีหัวใจกล้าแกร่ง เด็ดเดี่ยว และมีฝีมือ เธอจึงได้เข้าวังเป็น ครูฝึกวิชาการต่อสู้ และที่นั่นเองทำให้ปันซูได้พบรักกับ ฟู่เว่ยอิ๋ง ยอดหญิง ปันซู (Ban Shu Legend)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 20
21
22 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน Ban Shu Legend (ยอดหญิง ปันซู):ตอนที่ 33
34 (รออัพเดท)
35 (รออัพเดท)
36 (รออัพเดท)
37 (รออัพเดท)
38 (รออัพเดท)
39 (รออัพเดท)
40 (รออัพเดท)